HỌC VÀ KIỂM TRA TRỰC TUYẾN

   

Nhập vào Tài khoản

 

Sử dụng Tài khoản OLM.VN để đăng nhập

(Lưu ý: Tên lớp các em bỏ số 0 đầu

ví dụ: 10a01 đổi thành 10a1;

Nếu trong lớp có 2 HS trùng họ và tên thì cuối phần họ và tên thêm "_a" hoặc "_b")

   Thoát
  Khuyến cáo: Nên sử dụng trình duyệt Google Chrome hoặc Mozilla Firefox để đăng nhập  
    Lượt truy cập:  14137