SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường THPT Hoàng Diệu

THỜI KHÓA BIỂU

Học kỳ 2, năm học 2016-2017

 

TKB dạy bù các ngày 16,17,18/01/2017

TKB áp dụng từ ngày 06/03/2017

TKB áp dụng từ ngày 13/03/2017

TKB buổi chiều 13/03/2017

TKB lớp NK 10

TKB lớp NK 11

Nhấn phím F5 để cập nhật TKB mới