SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường THPT Hoàng Diệu

THỜI KHÓA BIỂU

Học kỳ 2, năm học 2016-2017

 

TKB áp dụng từ ngày 17/04/2017

TKB áp dụng từ ngày 24/04/2017

TKB buổi chiều 24/04/2017

TKB BDHSG năm học 2017-2018

Nhấn phím F5 để cập nhật TKB mới