SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường THPT Hoàng Diệu

THỜI KHÓA BIỂU

Năm học 2020-2021

TKB Áp dụng từ ngày 05/04/2021

TKB Áp dụng từ ngày 05/04/2021 (Buổi chiều)

TKB ôn thi TN.THPT (Buổi chiều)

 

***

TKB Áp dụng từ ngày 29/03/2021

TKB Áp dụng từ ngày 29/03/2021 (Buổi chiều)

 

 

TKB NK 10

TKB NK 11

***

Danh sách NK K10

Danh sách NK K11

 

TKB Áp dụng từ ngày 02/11/2020

(Tuần KT GHK1 K10-11)

TKB Áp dụng từ ngày 26/10/2020

(Tuần KT GH1 K12)

 

Nhấn phím F5 để cập nhật TKB mới