ĐẶC SAN TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ

TỪ NĂM 2011-2014

Nguồn: Thầy Trần Việt Hùng - Nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng

Số 01 năm 2011:

 

Số 02 năm 2012:

 

Số 03 năm 2012:

 

 

 

 

 

https://www.fshare.vn/file/QQ9RSFFNO6IU

 

https://www.fshare.vn/file/UZ7PP454VUAK

 

https://www.fshare.vn/file/GGK884OQGPZK

Số 04 năm 2012:

 

Số  05 năm 2012:

 

Số 06 năm 2013:

 

 

 

 

https://www.fshare.vn/file/EFQ59JOG2KG9

 

https://www.fshare.vn/file/7KXSVRVWKUBO

 

https://www.fshare.vn/file/95R41KE3Y93G

Số  07 năm 2013:

 

Số 08 năm 2013:

 

Số 09 năm 2013:

 

 

 

 

 

https://www.fshare.vn/file/719YTWT64P1N

 

https://www.fshare.vn/file/CV2EI4R8JS4V

 

https://www.fshare.vn/file/SY7S4Y7R2OXE

 

Số 10 năm 2014:

 

Số 11 năm 2014:

 

Số 12 năm 2014:

 

 

 

 

 

https://www.fshare.vn/file/983GQ54X3C7O

 

https://www.fshare.vn/file/ZENW9CMU4OV4

 

https://www.fshare.vn/file/YCH62HY7QUS4

Số 13 năm 2014:

 

Số 14 năm 2014:

 

Số 15 năm 2014:

 

 

 

 

 

https://www.fshare.vn/file/CO354Y6QUUCY

 

https://www.fshare.vn/file/59LYRMLT1GWV

 

https://www.fshare.vn/file/FJ4MKQNUY37F