Nguồn: Thầy Trần Việt Hùng - Nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng

1.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 223 tháng 01 năm 1996:

http://www.fshare.vn/file/TA53CJ5TKT

BiaTHTT01-1996(223).jpg

2.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 224 tháng 02 năm 1996:

http://www.fshare.vn/file/TGNSYM2D2T

BiaTHTT02-1996(224).jpg

 

 

3.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 225 tháng 03 năm 1996:

http://www.fshare.vn/file/TD3NCXXGHT

BiaTHTT03-1996(225).jpg

 

4.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 226 tháng 04 năm 1996:

http://www.fshare.vn/file/T587QZDW4T

BiaTHTT04-1996(226).jpg

 

 

 

5.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 227 tháng 05 năm 1996:

http://www.fshare.vn/file/TWT4213S5T

BiaTHTT05-1996(227).jpg

 

6.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 228 tháng 06 năm 1996:

http://www.fshare.vn/file/TP0F2YZ90T

BiaTHTT06-1996(228).jpg

 

 

 

7.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 229 tháng 07 năm 1996:

http://www.fshare.vn/file/TAC80FS59T/

8.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 230 tháng 08 năm 1996:

http://www.fshare.vn/file/T45TYCX6RT

BiaTHTT08-1996(230).jpg

 

9.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 231 tháng 09 năm 1996:

http://www.fshare.vn/file/TZSHB4KKVT

BiaTHTT09-1996(231).jpg

10. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 232 tháng 10 năm 1996:

http://www.fshare.vn/file/T6XSQY2M0T

BiaTHTT10-1996(232).jpg

 

 

 

 

11. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 233 tháng 11 năm 1996:

http://www.fshare.vn/file/T10QQJJT3T

BiaTHTT11-1996(233).jpg

 

 

12. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 234 tháng 12 năm 1996:

http://www.fshare.vn/file/TR1ZP4GDVT

BiaTHTT12-1996(234).jpg