Nguồn: Thầy Trần Việt Hùng - Nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng

1.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 295 tháng 01 năm 2002:

http://www.fshare.vn/file/T9HZ8ZA2ST

BiaTHTT01-2002(295).jpg

 

2.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 296 tháng 02 năm 2002:

http://www.fshare.vn/file/TZ3RHPQ2NT

BiaTHTT02-2002(296).jpg

 

 

 

 

3.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 297 tháng 03 năm 2002:

http://www.fshare.vn/file/T707P4YSST

BiaTHTT03-2002(297).jpg

 

4.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 298 tháng 04 năm 2002:

http://www.fshare.vn/file/TMYRTAW82T

BiaTHTT04-2002(298).jpg

 

 

5.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 299 tháng 05 năm 2002:

http://www.fshare.vn/file/TZHNHKJ2FT

BiaTHTT05-2002(299).jpg

 

6.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 300 tháng 06 năm 2002:

http://www.fshare.vn/file/T278CC26AT

BiaTHTT06-2002(300).jpg

 

 

 

7.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 301 tháng 07 năm 2002:

http://www.fshare.vn/file/TM1N9CA5NT

BiaTHTT07(301).jpg

 

8.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 302 tháng 08 năm 2002:

http://www.fshare.vn/file/T6TDMS5VMT

BiaTHTT08(302).jpg

 

 

 

 

9.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 303 tháng 09 năm 2002:

http://www.fshare.vn/file/T8DHMS4ZGT

BiaTHTT09-2002(303).jpg

 

10. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 304 tháng 10 năm 2002:

http://www.fshare.vn/file/T56YW6GXQT

 

BiaTHTT10-2002(304).jpg

 

 

 

 

11. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 305 tháng 11 năm 2002:

http://www.fshare.vn/file/TPV17BFB6T

BiaTHTT11-2002(305).jpg

 

12. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 306 tháng 12 năm 2002:

http://www.fshare.vn/file/TZYN6M0X6T/