Nguồn: Thầy Trần Việt Hùng - Nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng

1.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 331 tháng 01 năm 2005:

http://www.fshare.vn/file/T861J4AKDT

BiaTHTT01-2005(331).jpg

 

2.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 332 tháng 02 năm 2005:

http://www.fshare.vn/file/TW4N6WJCHT

BiaTHTT02-2005(332).jpg

 

 

3.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 333 tháng 03 năm 2005:

http://www.fshare.vn/file/T9S1W7RKGT

BiaTHTT03-2005(333).jpg

 

4.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 334 tháng 04 năm 2005:

http://www.fshare.vn/file/TPAB8J7T1T

BiaTHTT04-2005(334).jpg

 

5.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 335 tháng 05 năm 2005:

http://www.fshare.vn/file/TSTKW67SRT/

 

6.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 336 tháng 06 năm 2005:

http://www.fshare.vn/file/TAR28JYW7T

BiaTHTT06-2005(336).jpg

 

7.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 337 tháng 07 năm 2005:

http://www.fshare.vn/file/T4V6C2Y8MT

BiaTHTT07-2005(337).jpg

8.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 338 tháng 08 năm 2005:

http://www.fshare.vn/file/TRQP8F2ABT

BiaTHTT08-2005(338).jpg

 

 

9.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 339 tháng 09 năm 2005:

http://www.fshare.vn/file/TS2CS9AXWT/

 

10. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 340 tháng 10 năm 2005:

http://www.fshare.vn/file/T7KJP7ZZQT

BiaTHTT10-2005(340).jpg

 

11. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 341 tháng 11 năm 2005:

http://www.fshare.vn/file/TF4R03180T

BiaTHTT11-2005(341).jpg

 

12. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 342 tháng 12 năm 2005:

http://www.fshare.vn/file/TM10NS21FT

BiaTHTT12-2005(342).jpg