Trang tin - Tra cứu kết quả KT Cuối HK1 năm học 2020-2021, khóa ngày 29/12/2020

Hôm nay, ngày 2/7/2022          Trang chủ  | Thư viện ảnh  | Sổ sách điện tử | ĐK nhập học K10 | Học và kiểm tra online | OLM 1  | OLM 2 

Thông tin  
Kiểm tra chung (5/1/2021)
  Tra cứu kết quả KT Cuối HK1 năm học 2020-2021, khóa ngày 29/12/2020
 

1. Để xem điểm và bài làm các em bấm vào link sau:

http://tracnghiemonline.vn/HSTraCuu

Lưu ý: Sau khi bấm vào link trên các em thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn tỉnh Sóc Trăng

Bước 2: Chọn Sở GDĐT Sóc Trăng

Bước 3: Chọn Trường THPT Hoàng Diệu

Bước 4: Nhập số báo danh

Bước 5: Bấm vào nút lệnh Xem

2. Nếu có thắc mắc và muốn xem lại bài KT các em làm như sau:

- Tải mẫu đơn xin xem lại bài KTC, Tải tại đây

- Điền đầy đủ thông tin, có chữ ký của thí sinh và chữ ký xác nhận của GVBM. Khi nhận yêu cầu xem lại bài KT đề nghị GVBM nên kiểm tra bài làm của HS xem có phải máy chấm sót hay không? Trước khi đưa lên BGH. 

- GVBM hoặc HS gửi lại Văn phòng (cô Thắng) hoặc thầy Phến, hạn cuối là trước 9h00 ngày 07/12/2020. Nếu sau thời gian này BGH sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về sau.

DANH SÁCH HS VẮNG, CÓ BÀI KT CUỐI HK1 BỊ LỖI
KHÓA NGÀY 29/12/2020
STT HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ BD PHÒNG MÔN LỖI
1 Trần Ngọc Như Quỳnh 12a8 120240 10 Toán Tô sai SBD.
2 Trần Xuân Đoan 12a1 120055 3 Toán Ghi và tô sai SBD.
3 Trần Ngọc Tiên 12a15 120292 12 Toán Tô sai SBD.
4 Huỳnh Khiết Tâm 12a4 120405 16 Toán Ghi và tô sai SBD.
5 Vương Bửu Trân 10a3 100296 21 Anh Không tô SBD.
6 Châu Gia Hân 10a2 100231 19 Anh Ghi và tô sai SBD.
7 Lê Quang Vinh 10a3 100248 19 Anh Ghi và tô sai SBD.
8 Quách Phi Phụng 10a11 100453 28 Anh Ghi và tô sai SBD.
9 Trần Thảo Nhi 10a11 100465 29 Anh Ghi và tô sai SBD.
10 Huỳnh Phạm Tố Như 10a13 100508 31 Anh Ghi và tô sai SBD.
11 Nguyễn Hồng Tân 10a13 100526 31 Anh Ghi và tô sai SBD.
12 Nguyễn Hoàng Minh Trí 10a13 100543 32 Anh Ghi và tô sai SBD.
13 Trần Ngọc Tuyết Ngân 10a11 100471 29 Anh Ghi và tô sai SBD.
14 Lâm Khiết Ngân 10a13 100502 30 Anh Tô sai SBD.
15 Trần Trang Bảo Ngọc 10a13 100565 33 Anh Tô sai SBD.
16 Phạm Nguyễn Minh Hậu 10a3 100219 18 Anh Tô sai SBD.
17 Ngô Hoàng Tuấn 10a3 100335 23 Anh Ghi và tô sai SBD, không ghi mã đề vào bảng ghi tên.
18 Nguyễn Trọng Nguyễn 10a10 100321 22 Anh Tô sai SBD.
19 Võ Thái Bảo Long 10a9 100111 10 Anh Tô sai SBD.
20 Phạm Quang Huy 10a11 100519 31 Anh Tô sai SBD.
21 Huỳnh Nhật Huy 11a9 110317 14 Anh Ghi sai SBD, không tô SBD, không ghi lớp.
22 Nguyễn Văn Phúc 11a2 110383 16 Anh Tô sai SBD.
23 Lê Quách Bảo Trân 11a7 110039 2 Anh Ghi và tô sai SBD.
24 Võ Anh Tú 11a10 110120 5 Anh Ghi và tô sai SBD.
25 Thái Bình Phúc 11a11 110269 12 Anh Ghi và tô sai SBD.
26 Trần Gia Lạc 11a12 110374 16 Anh Tô sai SBD.
27 Phạm Khánh Hưng 11a7 110457 22 Anh Ghi và tô sai SBD.
28 Tô Thành Đạt 11a12 110159 7 Anh Tô sai SBD.
29 Huỳnh Gia Bảo 11a1 1110216 9 Anh Tô sai SBD.
30 Lưu Tấn Dũng 10a8 100312 22 Anh Tô sai mã đề.
31 Châu Gia Hân 10a2 100231 19 Sinh Tô sai SBD.
32 Lê Quang Vinh 10a3 100248 19 Sinh Tô sai SBD.
33 Trương Thị Hồng Yến 10a7 100049 5 Sinh Tô sai SBD.
34 Quách Phú Thành (b) 10a4 100169 15 Sinh Tô sai SBD.
35 Trịnh Bửu Huy 11a10 110515 26 Sinh Tô sai SBD.
36 Võ Anh Tú 11a10 110120 5 Sinh Tô sai SBD.
37 Võ Anh Tú 11a10 110120 5 Hóa Tô sai SBD.
38 Nguyễn Cao Thanh Tâm 11a10 110437 20 Hóa Tô sai SBD.
39 Mạch Duy Lộc 11a10 110491 24 Hóa Tô sai SBD.
40 Châu Ngọc Linh 11a9 110290 13 Hóa Tô sai mã đề.
41 Phạm Hoàng Đức Hải 11a7 110391 17 Hóa Tô sai mã đề.
42 Trương Thị Hồng Yến 10a7 100049 5 Hóa Tô sai SBD.
43 Châu Gia Hân 10a2 100231 19 Hóa Tô sai SBD.
44 Lê Quang Vinh 10a3 100248 19 Hóa Tô sai SBD.
45 Trầm Anh Tuấn 10a4 100182 16 Hóa Không tô SBD.
46 Lâm Tuyết Linh 10a2 100380 25 Hóa Không tô SBD.
47 Nguyễn Chấn Khang 10a10 100374 25 Hóa Tô sai SBD.
48 Trương Huệ Dung 10a4 100161 14 Hóa Tô sai mã đề.
49 Huỳnh Khánh Vân 10a2 100412 26 Hóa Tô sai mã đề.
50 Lê Quốc Bảo 10a11 100481 30 Toán Tô sai SBD.
51 Trần Lâm Thuận Hưng 10a9 100074 7 Toán Tô sai mã đề.
52 Phan Duy Khang 10a7 100092 8 Toán Tô sai mã đề.
53 Trần Huỳnh Phú Quý 10a5 100083 7 Toán Không tô mã đề.
54 Nguyễn Ngọc Băng Châu 11a9 110065 3 Toán Không tô SBD.
55 Lê Trương Ngọc Hân 11a9 110266 12 Toán Không tô SBD.
56 Trịnh Bửu Huy 11a10 110515 26 Toán Không tô SBD.
57 Võ Anh Tú 11a10 110120 5 Toán Tô sai SBD.
58 Nguyễn Thảo Ngân 11a3 110481 24 Toán Tô sai mã đề.
59 Vương Quốc Thống 10a9 100026 3 Không tô SBD.
60 Lê Minh Huy 10a10 100409 26 Không tô SBD.
61 Trương Yến Nhi 10a3 100251 19 Tô sai SBD.
62 Trịnh Bửu Huy 11a10 110515 26 Không tô SBD.
63 Đào Như Quỳnh 11a7 110115 5 Không tô SBD.
64 Võ Anh Tú 11a10 110120 5 Tô sai SBD.
65 Tạ Tuấn Thành 11a13 110441 20 Tô sai SBD.
66 Trần Hữu Duy 11a3 110244 11 Tô sai mã đề.
67 Châu Ngọc Huyền Trân 11a2 110329 14 Tô sai mã đề.
68 Huỳnh Ngọc Thương 12a11 120415 17 Anh Tô sai SBD.
69 Lê Đình Hiển 12a2 120078 3 Anh Không tô mã đề.
70 Triệu Nguyễn Tú Hào 12a14 120361 14 Anh Không tô mã đề.
71 Nguyễn Trương Hoàng Thy 12a16 120538 21 Anh Tô sai SBD.
DANH SÁCH VẮNG
STT HỌ VÀ TÊN LỚP Môn Ghi chú
1 Trương Ngọc Loan 12a1 Toán, Anh
2 Nguyễn Phương Kiều Linh 12a2 Toán, Anh
3 Võ Thị Nguyệt 12a16 Toán, Anh
4 Trần Quang Khải 10a3 Anh, Sinh, Toán, Lí
5 Mạch Trung Kiên 11a8 Anh, Sinh, Toán, Lí
6 Nguyễn Thị Tuyết Như 11a2 Anh, Sinh, Toán, Lí
7 Trương Hồng Vỹ 11a11 Sinh

 

Nguồn tin: Văn phòng
 
Các tin tức khác...

 
Tin tức mới
 LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 KHỐI 10-11 NĂM HỌC 2020-2021 (25/4/2021)
 Tra cứu danh sách, lịch kiểm tra chung ngày 27/04/2019 (26/4/2019)
 Tra cứu danh sách, sơ đồ, lịch kiểm tra hk2 k10-11 năm học 2018-2019 (7/5/2019)
 Tra cứu danh sách, sơ đồ KTC môn Sinh-Địa 12; Lý-GDCD 12, khóa ngày 11/01/2020 (9/1/2020)
 Kết quả kiểm tra lớp năng khiếu năm học 2019-2020 (26/9/2019)
 
Tin cũ hơn
 Lịch kiểm tra HK1 năm học 2020-2021 (23/12/2020)
 Tra cứu kết quả KT HK1 khối 12 (Tổ hợp môn KHTN-KHXH), khóa ngày 12/12/2020 (15/12/2020)
 Tra cứu Danh sách phòng, số báo danh, sơ đồ kiểm tra hk1 K12 khóa ngày 12/12/2020 (8/12/2020)
 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 KHỐI 12 (KHTN: LÝ-HÓA-SINH; KHXH: SỬ-ĐỊA-GDCD) (30/11/2020)
 Tra cứu kết quả KT GHK1 khối 10-11, khóa ngày 02/11/2020 (5/11/2020)
 Tra cứu Danh sách phòng, số báo danh, sơ đồ kiểm tra giữa hk1 K10-11 khóa ngày 02/11/2020 (30/10/2020)
 Tra cứu kết quả KT GHK1 khóa ngày 26/10/2020 (29/10/2020)
 Tra cứu Danh sách phòng, số báo danh, sơ đồ kiểm tra giữa hk1 K12 khóa ngày 26/10/2020 (22/10/2020)
 LỊCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRỰC TUYẾN GIỮA HK1 KHỐI 10-11, NĂM HỌC 2020-2021 (19/10/2020)
 LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 (30/10/2020)
 Tra cứu Danh sách, lịch kiểm tra lớp năng khiếu năm học 2020-2021 (30/9/2020)
 Tra cứu kết quả thi thử TN.THPT khóa ngày 06/7/2020 (8/7/2020)
 Tra cứu danh sách, sơ đồ, lịch kiểm tra hk2 k12, khóa ngày 01/6/2020 (29/5/2020)
 Khảo sát chất lượng khối 12 (15/5/2022)
 Tra cứu kết quả KTC khóa ngày 09/05/2020 (12/5/2020)
 Tra cứu kết quả KTC khóa ngày 11/01/2020 (14/1/2020)
 Tra cứu danh sách, lịch kiểm tra chung ngày 13/10/2018 (10/10/2018)
 LỊCH KIỂM TRA LẠI CỦA HS K10-11, NĂM HỌC 2018-2019 (16/6/2019)
 Tra cứu danh sách, sơ đồ, lịch thi tuyển sinh 10 năm học 2019-2020 (12/6/2019)
 KẾT QUẢ THI THỬ THPT QG 2019 ĐỢT 2 Khóa ngày 22/5/2019 (22/5/2019)
 DANH SÁCH, LỊCH KIỂM TRA HK2 ĐỐI VỚI CÁC HỌC SINH THAM GIA KỲ THI HSG LỚP 11 CẤP TỈNH 2019 (25/4/2019)
 Tra cứu danh sách, lịch kiểm tra chung ngày 09/03/2019 (4/3/2019)
 Tra cứu danh sách, lịch kiểm tra chung ngày 02/03/2019 (1/3/2019)
 Tra cứu danh sách, lịch kiểm tra chung ngày 16/02/2019 (12/2/2019)
 Tra cứu danh sách, lịch kiểm tra chung môn Văn khối 12 ngày 05/01/2019 (4/1/2019)
 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I (KHỐI 10,11) NĂM HỌC 2018-2019 (13/12/2018)
 Tra cứu danh sách, lịch kiểm tra chung ngày 08/12/2018 (5/12/2018)
 TRA CỨU ĐIỂM BÀI THI THỬ THPT QG 2019 (Lần 2) Khóa ngày 20/05/2019 (22/5/2019)
 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I (KHỐI 12) NĂM HỌC 2018-2019 (17/11/2018)
 Tra cứu danh sách, sơ đồ, lịch kiểm tra chung ngày 17/11/2018 (14/11/2018)

 Tra cứu

Quản lý thi TN.THPT

Thí sinh thi TN.THPT

KTHK TA(Listening)

 Webmail, đăng nhập


 Liên kết nhanh

 Website  giáo dục

 Bộ GD&ĐT
 Sở GD&ĐT Sóc Trăng
 Trường CĐSP ST
 Trường CĐCĐ ST
 Trường Chuyên NTMK
 Trường Trần Văn Bảy
 Trường Kế Sách
 Trường Mỹ Xuyên
 Trường Lê Văn Tám
 Trường TPST
 Trường Đại Ngãi

 GDTX Sóc Trăng


 

Copyright © 2003 Trường THPT Hoàng Diệu