Trang tin - Đảm bảo an ninh, trật tự trường học

Hôm nay, ngày 31/10/2020          Trang chủ  | Thư viện ảnh  Thời khóa biểu | Sổ sách điện tử | Sơ đồ lớp | Học và kiểm tra online | Trang OLM.VN | Thi đua cờ đỏ

Văn bản - Luật  
Văn bản cấp Bộ (17/5/2014)
  Đảm bảo an ninh, trật tự trường học
 

Số tư liệu:

2515/BGDĐT-CTHSSV

Ngày ban hành:

16-05-2014

Tệp đính kèm:

2515CTHSSV.pdf 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

 

          Trong những ngày vừa qua, cùng với các tầng lớp nhân dân cả nước, học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục đã có những hành động biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển của Việt Nam.

           Tuy nhiên, tại một số địa phương đã có hiện tượng một số người có hành vi vi phạm pháp luật, có các biểu hiện manh động, phá hoại cơ sở sản xuất của các nhà đầu tư nước ngoài, chống người thi hành công vụ, làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

          1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là học sinh, sinh viên góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế;  không nghe theo sự kích động của kẻ xấu; không có những hành vi manh động, vi phạm pháp luật, gây chia rẽ đoàn kết giữa học sinh, sinh viên Việt Nam với cán bộ, học sinh, sinh viên người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam; cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự  trong nhà trường và ngoài xã hội.

           2. Tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự trong trường học;  xử lý nghiêm những người có hành vi kích động,  gây rối, vi phạm pháp luật.

          3. Thực hiện tốt việc nắm bắt diễn biến tình hình học sinh, sinh viên; tình hình cán bộ, học sinh, sinh viên người nước ngoài để có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết, mất an ninh, trật tự trường học.

           4. Tăng cường công tác bảo vệ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự khu vực ký túc xá của cán bộ, học sinh, sinh viên người nước ngoài.

            Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, các nhà trường nghiêm túc thực hiện và báo cáo nhanh về Bộ Giỏo dục và Đào tạo tình hình các hoạt động chung của học sinh, sinh viên của nhà trường; đặc biệt là khi có tình huống phức tạp xảy ra để Bộ có sự chỉ đạo kịp thời.

            Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 043.8694.916; 0912.069.880; email: nnhuy@moet.edu.vn.

            

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Công an (để phối hợp);

- Văn phòng, Vụ HTQT, Cục ĐTVNN;

- Cơ quan đại diện tại TP.HCM;

- Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

  Trần Quang Quý

Nguồn tin: moet.gov.vn
 
Các tin tức khác...

 
Tin tức mới
 Khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của BGD&ĐT (20/3/2014)
 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập (22/3/2014)
 Vùng kinh tế khó khăn (22/3/2014)
 Trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58 (22/3/2014)
 Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia (14/3/2016)
 
Tin cũ hơn
 Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 đối với môn Ngữ văn (15/4/2014)
 Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH V/v chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường (22/3/2014)
 Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (2/4/2012)
 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (28/3/2014)
 Thông tư ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh (22/3/2014)
 Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông (22/3/2014)
 Thông tư 12 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục (22/3/2014)
 Luật dân sự (22/3/2014)
 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (22/3/2014)
 Văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học (22/3/2014)
 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2013 - 2014 (22/3/2014)
 Thông tư 55 điều lệ Ban đại diện CMHS (22/3/2014)
 Thông tư 56 Quy chế thi chọn HSG Quốc Gia mới (25/11/2011) (22/3/2014)
 Phân phối chương trình THCS, THPT năm học 2008-2009 (22/3/2014)
 QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN (22/3/2014)
 Trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT (22/3/2014)
 Thông tư ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh (22/3/2014)
 Tổ chức ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 (28/3/2014)
 Thông tư 01 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (22/3/2014)
 Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (22/3/2014)
 Văn bản quy phạm pháp luật về CNTT trong ngành GDĐT (22/3/2014)
 HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG, MỨC CHI, CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH (22/3/2014)
 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO (22/3/2014)
 Quyết định về chuẩn Hiệu trưởng (22/3/2014)
 Chấn chỉnh việc dạy thêm và thu góp trái quy định trong kỳ thi TN THPT (22/3/2014)
 Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014, lịch thi TN-THPT năm 2014 (8/4/2014)
 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (22/3/2014)
 Quy chế dân chủ (22/3/2014)
 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC (22/3/2014)
 Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (22/3/2014)

 Tra cứu

Quản lý thi THPT QG

Thí sinh thi THPT QG

KTHK TA(Listening)

-----------------------

Hiệu trưởng

gửi toàn thể HS

nhà trường

 Webmail, đăng nhập


 Liên kết nhanh

 Website  giáo dục

 Bộ GD&ĐT
 Sở GD&ĐT Sóc Trăng
 Trường CĐSP ST
 Trường CĐCĐ ST
 Trường Chuyên NTMK
 Trường Trần Văn Bảy
 Trường Kế Sách
 Trường Mỹ Xuyên
 Trường Lê Văn Tám
 Trường TPST
 Trường Đại Ngãi

 GDTX Sóc Trăng


 

Copyright © 2003 Trường THPT Hoàng Diệu