Please enable JavaScript, download instructions

Trang chủ | Tổng quan | Hình thành phát triển | HĐ dạy và học | HĐ đoàn thể | HĐ phong trào

HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

1. Hội diễn văn nghệ mừng xuân

2. Giao lưu - Du lịch

3. Trung Thu

4. Thi cắm hoa, thiết kế thiệp, vẽ tranh

5. Thi tiếng hát giáo viên

6. Tuyên truyền an toàn giao thông

7. Thi thời trang (đang cập nhật)

8. Halowin (đang cập nhật)

9. Mùa hè xanh, bảo vệ môi trường (đang cập nhật)

10. Ảnh vui, lạ (đang cập nhật)

 

 

 

 

 

 

Trang chủ | Tổng quan | Hình thành phát triển | HĐ dạy và học | HĐ đoàn thể | HĐ phong trào