Please enable JavaScript, download instructions

Trang chủ | Tổng quan | Hình thành phát triển | HĐ dạy và học | HĐ đoàn thể | HĐ phong trào

Stt Họ Và Tên Niên khóa Học vị
1 Trần Thanh Bé  1965 - 1972   Ts Kinh Tế
2 Liên Hưng Thoại  1968 -1975  Ts Hóa Dược
3 Nguyễn Đình Lân  1968 -1975  Ts Toán Học
4 Hồ Quốc Lực   1968 -1975   Ts Kinh Tế
5 Trần Thị Ngọc Sơn  1970 -1977  Ts Nông Học
6 Châu Thanh Tuấn     Ts Cn Chế Biến Tp
7 Lê Vĩnh Trương    
8 Châu Tuấn Hồng   Ths QLGD
9 Vương Hổ  1965 - 1972   Ths Nông Học
10 Vương Thị Việt Hoa  1965 -1972  Ths Nông Học
11 Nguyễn Đức Thắng   1966 -1973  Ths Nông Học
12 Nguyễn Thị Thu Hiền  1966 - 1973  Ths Nông Học
13 Lê Bình Nguyên   1968 -1975   Ths Ql Giáo Dục
14 Trần Minh Đức  1968 -1975   Ths Ql Giáo Dục
15 Dương Kim Dung  1968 -1975   Ths Toán Học
16 Lâm Thanh Sơn   1968 -1975   Ths Khxh. Nv
17 Hồ Văn Hưng  1968 -1975   Ths Mỹ Thuật
18 Nguyễn Văn Lợi  1969 -1976  Ths Vật Lý
19 Lý Thị Đào  1970 -1977  Ths Giáo Dục Học
20 Vương Hội   1970 -1977  Ths Pp Dạy Học Toán
21 Trần Thị Năm  1970 1977  Ths Tâm Lý Học
22 Trần Văn Thanh  1970 -1977  Ths Khoa Học Môi Trường
23 Lâm Hoàng Phượng  1971 -1978  Ths Ql Văn Hóa Giáo Dục
24 Đoàn Thiện Tài  1971-1978   Ths Hcm Học
25 Sơn Ngọc Hoàng  1971 -1978  Ths Âm Nhạc
26 Nguyễn Thị Thu Hương  1972 -1999  Ths Công Nghệ Sinh Học
27 Nguyễn Công Thành  1979 -1982  Ths Giáo Dục Học
28 Nguyễn Đình Thanh Lâm 1981 -1984  Ths Pp Giảng Dạy Tiếng Anh
29 Ong Tài Thuận  1986 -1989  Ths Công Nghệ Sinh Học
30 Lý Rô Tha   1987 -1990   Ths Toán học
31 Vũ Thị Hiếu Đông    Ths Công Nghệ Sinh Học
32 Lâm Quang Tuyết Minh  1991 -1994  Ths Anh Văn
33 Trần Thị Mỹ Trang   1993-1998  Ths Sinh Học
34 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc   Ths Anh Văn
35 Trần Thị Xuân Phượng   Ths Anh Văn
36 Lâm Bửu Tân   Ths Toán học
37 Trần Xuân Kế   Ths Vật Lý
38 Đặng Nhật Trường   Ths Vật Lý
39 Trần Thị Nga   Ths Vật Lý
40 Nguyễn Anh Huy   Ths Sinh Học (đang NC sinh)
41 Nguyễn Thái Bảo   Ths GD thể chất
42 Trần Minh Thuận   Ths QLGD
Nhờ quý cựu HS bổ sung thông tin và gửi về Email: thpthoangdieu@soctrang.edu.vn
để bộ phận Văn phòng nhà trường cập nhật.

Trang chủ | Tổng quan | Hình thành phát triển | HĐ dạy và học | HĐ đoàn thể | HĐ phong trào