Please enable JavaScript, download instructions

Trang chủ | Tổng quan | Hình thành phát triển | HĐ dạy và học | HĐ đoàn thể | HĐ phong trào

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU

A. Ban điều hành:

- Giai đoạn 1957 – 1960:

Thầy Mã Văn Hợi – Thanh tra kiêm nhiệm

Thầy Mai Văn Kiêm – Điều hành thực tế

- Giai đoạn 1960 – 1963:

Thầy Bùi Văn Nên

- Giai đoạn 1963 – 1965:

Thầy Trần Cảnh Xuân

- Giai đoạn 1965 – 1970:

Thầy Phan Ngọc Răng

- Giai đoạn 1970 – 1973:

Thầy Lê Xuân Vịnh

- Giai đoạn 1973 – 1975:

Thầy Lâm Cộng Hưởng

- Năm học 1975 – 1976:

Nguyễn Văn Khiêm    Trưởng ban

Phan Quang An.

Đào Ngọc Minh.

Hoàng Việt Sơn.

Cấn Phan Nhiếp.

Trần Thị Hoa.

B. Ban Giám Hiệu:

Thời gian

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Ghi chú

1976 – 1979

(3 năm)

Nguyễn Xuân Phương

Lý Thị Lài Sêng

Đào Ngọc Minh

 

1979 – 1984

(5 năm)

Lý Thị Lài Sêng

(Quyền Hiệu trưởng)

Phan Quang An

Trần Nữ

 

1984 – 1989

(5 năm)

Quách Quốc Việt

Phan Quang An

Vương Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Giang Duyên

 

1989 – 1993

(4 năm)

Vương Thị Kim Anh

(Quyền Hiệu trưởng)

Phan Quang An

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Giang Duyên

 

1993 – 2006

(13 năm)

Vương Thị Kim Anh

Phan Quang An

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Giang Duyên

Trương Phước Khoa

Đến 1997

Đến 10/2006 về hưu

Đến 11/1999 về hưu

Từ 9/1998

2006 – 6/2013

(7 năm)

Nguyễn Hữu Mệnh

Phạm Ngọc Phụng

Võ Minh Hoàng

Trương Phước Khoa

Trần Công Lý

Quách Tố San

Từ 3/2008

Từ 5/2006

Đến 2008

6/2013 – 12/2013

(6 tháng)

Châu Tuấn Hồng

(Phó giám đốc sở kiêm nhiệm)

Võ Minh Hoàng

Trần Công Lý

Quách Tố San

 

12/2013 đến nay

Phạm Ngọc Phụng

Trần Công Lý

Quách Tố San

Huỳnh Chí Phến

Đến tháng 8/2017

 

Từ 8/2014

 

Trang chủ | Tổng quan | Hình thành phát triển | HĐ dạy và học | HĐ đoàn thể | HĐ phong trào