Please enable JavaScript, download instructions

Trang chủ | Tổng quan | Hình thành phát triển | HĐ dạy và học | HĐ đoàn thể | HĐ phong trào

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐÃ ỦNG HỘ ĐÊM HỘI DIỄN NĂM 2012
   
Stt Cá nhân, tập thể Số tiền, quà
1 Nhóm cựu học sinh 12A8 - năm học 2010-2011: 100.000đ;        100,000  
2 Công ty TNHH Thu Hiền: 200.000đ;        200,000  
3 Lục Mỹ Phụng - Giám đốc chi nhánh VietBank: 500.000đ;        500,000  
4 Hội cựu học sinh niên khóa 1992: 500.000đ;        500,000  
5 Ông Trương Thành Sự (PHHS lớp 11a11): 500.000đ;        500,000  
6 Cty cổ phần tư vấn xây dựng HTV:500.000đ;        500,000  
7 Cty TNHH Tân Bình: 500.000đ;        500,000  
8 Quán cà phê Chuông Gió: 500.000đ;        500,000  
9 Bà Kiêm Thị MôSiPha (Cựu giáo viên): 500.000đ;        500,000  
10 Lâm Phúc Hải - Cựu HS niên khóa 2002-2003: 500.000đ;        500,000  
11 Quỹ tín dụng Sóc Trăng: 800.000đ;        800,000  
12 Ông Diệp Quang Trung – Trưởng ban đại diện CMHS: 1.000.000đ;      1,000,000  
13 Cô Lý Kiều Hương – Phó ban đại diện CMHS: 1.000.000đ;      1,000,000  
14 Tiệm vàng Ngọc Lợi: 1.000.000đ;      1,000,000  
15 Ông Phan Văn Được ( Đầu bếp Tư Được ): 1.000.000đ;      1,000,000  
16 Công ty TNHH Hồng Hậu: 1.000.000đ;      1,000,000  
17 Chành Vĩnh Thành: 1.000.000đ;      1,000,000  
18 Bà Trần Thị Liên (Việt kiều Canada): 1.000.000đ;      1,000,000  
19 Công ty Bảo hiểm Pjico: 2.000.000đ;      2,000,000  
20 Tiệm vàng Vĩnh Hưng: 2.000.000đ;      2,000,000  
21 Cửa hàng VLXD Quang Thành (PHHS lớp 11A8): 3.000.000đ;      3,000,000  
22 Ngân hàng Nông nghiệp: 3.000.000đ;      3,000,000  
23 Tập thể CB - GV - CNV trường Hoàng Diệu: 4.730.000đ;      4,730,000  
24 Ông Bùi Thanh Hải (PHHS lớp 11A8): 8.500.000đ;      8,500,000  
25 Ban liên lạc Hội Cựu HS TP. Hồ Chí Minh: 14.000.000đ;    14,000,000  
26 Ông Nguyễn Khắc Quang - Cựu HS: 500.000đ;        500,000  
27 Thầy Nguyễn Phấn Đấu - Nguyên Bí thư Đoàn trường: 500.000đ;        500,000  
Tổng cộng  50,330,000  

 

Trang chủ | Tổng quan | Hình thành phát triển | HĐ dạy và học | HĐ đoàn thể | HĐ phong trào